تجدید ترمیم الشقق

بازسازی آپارتمان روزبه

إعاده هیکله شقتک براحه البال

تجدید الشقه إحدى خدمات شرکه روزبه للزبائن هی تصمیم وتنفیذ الدیکورات الخاصه بالشقق والشقق الصغیره والکبیره.
تصمیم وتنفیذ ومراقبه جمیع المشاریع تجدید الشقه فی شکل: التجدید الکامل (تصمیم وتنفیذ) الشقق القدیمه من صفر إلى ۱۰۰ ، تصمیم وتنفیذ مشاریع جدیده ، فریق إعاده إعمار روزبه لدیه فریق تصمیم مع المهندس المسؤول ، فریق التصمیم الهیکلی ، فریق ترکیب میکانیکی وکهربائی ، وفریق تنفیذی مع رئیس ورشه العمل. أن النظام یستخدم المتطلبات المختلفه للمشاریع المختلفه.

زیارات ونصائح لإعاده بناء الشقه

لتسجیل التطبیق زیارات ونصائح لإعاده بناء الشقه فقط أکمل النموذج أدناه. سیتصل بک زملاؤنا فی أقرب وقت ممکن.

فرم درخواست بازسازی آپارتمان

  • مواصفات مقدم الطلب

  • المواصفات الهيكلية

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .